Karneval

Štvrtkový tréning sme si poriadne užili...v maskách...pri tanci....pri pohybe ...pri hrách