Tréning plný tanca, hier a súťaží, samozrejme v kostýme