Veľká cena Zvolena

Oficiálne výsledky nájdete tu.
 
7. 5. sme sa zúčastnili vo Zvolene ďalšej pohárovej celoslovenskej súťaže vo fitness detí.
Súťažilo 10 dievčat:
 
kat. do 7 rokov:      3. miesto      Alexandra Uhrínová
 
kat. 8-9 rokov :       7. miesto    Dominika Širgelová
                                 8. miesto    Darina Skopalová 
                                 9. miesto    Emma Polónyová
                               10.miesto    Ema Mlynárová
                               15.miesto    Klaudia Kráľová
 
kat.10-11 rokov:    18.miesto    Simona Szumová
                                23.miesto    Sabina Sujová
 
kat.12-13 rokov:    1.miesto     Nelli Novodomská
 
kat.14-15 rokov:    5.miesto    Vanesa Luptáková