VC Starej Ľubovne

 
Oficálne výsledky nájdete tu:
 
8.10. 2016 si dievčatá zmerali sily v druhej jesennej celoslovenskej súťaži v Starej Ľubovni.
 
 
Kategória do 7 r.:   Alexandra Uhrínová          2.miesto
                                 Diana Xguyen Xuanová   9.miesto
 
Kategória 8-9 r.:     Dominika Širgelová          6. miesto
                                 Klaudia Kráľová                 8. miesto
                                 Ema Mlynárová                  9.miesto
                                 Emma Polónyová             10.miesto
                                 Darina Skopalová            11.miesto
                                 Simona Supuková            13.miesto
                                 
 
Kat.10-11 r.:            Simona Szumová             19.miesto
                                 Sabina Sujová                   21.miesto
                                
Kat.12-13 r.:            Nelli Novodomská             1.miesto
 
Kat.14-15 r.:           Vanesa Luptáková              4.miesto