M SR fitness detí Trenčín

 
Na M SR do Trenčína sa nominovalo len najlepších 12 detí z každej kategórie. Z nášho klubu sa pretekov zúčastnilo  7 dievčat. 
 
Kat. do 7 rokov:      4. miesto       Alexandra Uhrínová
 
kat. 8-9 rokov:          9. miesto      Darina Skopálová
                                 10. miesto     Dominika Skopalová
                                 11. miesto      Emma Polónyová
                                 12. miesto      Ema Mlynárová
 
kat. 12-13 rokov:    1 . miesto       Nelli Novodomská
 
kat. 14-15 rokov:    5. miesto        Vanesa Luptáková