Veľká cena Nitry

 Výsledky zo súťaže: tu
 
 23.11. 2015 sa  konala Veľká cena Nitry , kde sa predstavilio 11 našich dievčat.
kategória do 7 rokov:           5. miesto  Alexandra Uhrínová
                                            6. miesto  Dominika Širgelová  
                                          13. miesto  Emma Polonyová
                
                 8-9 rokov:         11. miesto Simona Szumová
                                          15. miesto  Ema Mlynárová
                                          16. miesto  Darina Skopalová
                                          21. miesto  Klaudia Kráľová
                                          22. miesto Simona Supuková
 
                10-11 rokov:      1. miesto  Nelli Novodomská 
                                        19. miesto  Sabina Sujová
 
                14-15 rokov     6.miesto Vanesa Luptáková