Sabina Sujová

 
 
 

 

Umiestnenie Kategória Dátum   Názov súťaže
         
14 10-11 rokov 17.12.2016   Šport festival  Trenčín
20 10-11 rokov 19.11 2016   Veľká cena Nitry 
21 10-11 rokov 15.10.2016   Pohár primátora mesta Žilina vo fitness detí (Žilina - Slovensko)
21 10-11 rokov 8.10.2016   Veľká cena Starej Ľubovne (Strá Ľubovňa - Slovensko)
15 10-11 rokov 1.10.2016   Veľká cena Lipian vo fitness detí (Lipany - Slovensko)
26 10-11 rokov 21.5.2016   Pohár mesta Prievidza
23 10-11 rokov 7.5.2016   Veľká cena Zvolena vo fitness detí (Zvolen - Slovensko)
10 10-11 rokov 2.4.2016   Galéria Fitness Cup Košice
17 10-11 rokov 5.12.2015   Šport festival Trenčín 
19 10-11 rokov 21.11.2015   Pohárová súťaž Nitra
18 10-11 rokov 17.10.2015   B-STAR CUP Zvolen  
21 10-11 rokov 3.10.2015   O pohár starostu obce Kanianka
25 10-11 rokov 17.5.2015    Veľká cena Zvolena
22 10-11 rokov 11.4.2015   Galéria Fitness Cup Košice 
24 10-11 rokov 21.3.2015   Veľká cena mesta Pieštany 
18 8-9 rokov 13.12.2014   Vianočná cena mesta Trenčín 
25 8-9 rokov 6.12.2014   Veľká cena mesta Nitry 
24 8-9 rokov 11.10.2014   B-STAR Cup Zvolen